سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

» سامانه پاسخگویی به سوالات محاکم
سال:     ماه: 

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 02 آبان 1396

استفتاء روز

سؤال:
شخص معسري که تمام اموالش متعلق حق غرما قرار گرفته، ضامن شخص ديگري مي شود و مضمون له نمي دانسته که اين شخص معسر است، آيا مضمون له مي تواند به اموالي که قبل از ضمانت متعلق حق غرما شده رجوع کند و آنها را توقيف کند؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104