سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

» سامانه پاسخگویی به سوالات محاکم
سال:     ماه: 

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
در قريه اي قريب يک صد سال قبل شخصي باني مسجدي شده و ساخته است و مقداري زمين جنب آن مسجد به نام حريم باقي گذاشته که تخمينا يک صد زرع يا بيشتر مي باشد و تاکنون نفعي از آن زمين عايد مسجد نشده آيا اجازه مي فرمائيد قدري از آن زمين را جز مسجد بنمايند و بقيه آن را بعضي از مؤمنين تبرعا يا از ممر زکوة دو باب دکان به نفع خود مسجد بسازند و اجاره بدهند که عوائد آن صرف روشنائي و يا تعمير مسجد بشود يا خير.
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104