سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
اگر بين قاتل و اولياي مقتول، در نحوه قتل، اختلاف باشد مثلا قاتل مي گويد خطا يا شبه عمد بوده و اولياي مقتول مي گويند عمد بوده، آيا لوث و قسامه جا دارد و يا از باب تداعي است؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
اگر بين قاتل و اولياي مقتول، در نحوه قتل، اختلاف باشد مثلا قاتل مي گويد خطا يا شبه عمد بوده و اولياي مقتول مي گويند عمد بوده، آيا لوث و قسامه جا دارد و يا از باب تداعي است؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104