سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
زني بچه خود را در گهواره و نحو آن گذاشته و خود زن به خواب رفته و ناگهان بچه از بين رفته، ديه دارد يا خير و بر فرض داشتن ديه به که بايد بدهد تا ابراء ذمه بشود؟ حکمش را بيان فرمائيد.
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
زني بچه خود را در گهواره و نحو آن گذاشته و خود زن به خواب رفته و ناگهان بچه از بين رفته، ديه دارد يا خير و بر فرض داشتن ديه به که بايد بدهد تا ابراء ذمه بشود؟ حکمش را بيان فرمائيد.
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104