سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
شخصي مبلغي پول کسي را ده سال قبل غصب کرده حالا که مي خواهد آن پول را به صاحبش بدهد چه مقدار بايد بدهد اسکناس يا نقره.
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
شخصي مبلغي پول کسي را ده سال قبل غصب کرده حالا که مي خواهد آن پول را به صاحبش بدهد چه مقدار بايد بدهد اسکناس يا نقره.
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104