سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
براي جلوگيري از شهوت چه بايد کرد و استمنا چه صورت دارد چنانچه اشکال داشته باشد يک راه مشروع ارائه فرمائيد.
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
براي جلوگيري از شهوت چه بايد کرد و استمنا چه صورت دارد چنانچه اشکال داشته باشد يک راه مشروع ارائه فرمائيد.
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104