سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
رقبه موقوفه که درآمد آن عائد موقوف عليهم مي شود تغيير دادن به قسمي که درآمد آن به کلي از بين برود جايز است يا خير و اگر کسي مرتکب اين عمل شد آيا متولي و موقوف عليهم بلکه ساير مسلمين واجب است از موقوفه دفاع کنند و آن را به صورت اوليه بر گردانند که موقوفه و حق موقوف عليهم از بين نرود و اگر مسامحه کنند عندالله مسؤولند يا خير .
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
رقبه موقوفه که درآمد آن عائد موقوف عليهم مي شود تغيير دادن به قسمي که درآمد آن به کلي از بين برود جايز است يا خير و اگر کسي مرتکب اين عمل شد آيا متولي و موقوف عليهم بلکه ساير مسلمين واجب است از موقوفه دفاع کنند و آن را به صورت اوليه بر گردانند که موقوفه و حق موقوف عليهم از بين نرود و اگر مسامحه کنند عندالله مسؤولند يا خير .
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104