سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
مردي طبق تشخيص چند پزشک نطفه ندارد زنش با مرد ديگري تماس گرفته و زنا داده و بچه به وجود آمده، دکتر وقتي خون بچه را آزمايش کرده گفته بچه مال متهم است، شوهر شاکي است و مي گويد که بچه مال من نيست، حکم بچه چيست و زن و مرد چه حکمي دارند؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
مردي طبق تشخيص چند پزشک نطفه ندارد زنش با مرد ديگري تماس گرفته و زنا داده و بچه به وجود آمده، دکتر وقتي خون بچه را آزمايش کرده گفته بچه مال متهم است، شوهر شاکي است و مي گويد که بچه مال من نيست، حکم بچه چيست و زن و مرد چه حکمي دارند؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104