سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
در مواردي که دينار، به عنوان ديه ذکر شده مثل ديه اسنان و اضلاع، آيا دينار، موضوعيت دارد يا اين که به عنوان مثال ذکر شده و جاني مي تواند يکي از امور شش گانه را انتخاب نمايد؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
در مواردي که دينار، به عنوان ديه ذکر شده مثل ديه اسنان و اضلاع، آيا دينار، موضوعيت دارد يا اين که به عنوان مثال ذکر شده و جاني مي تواند يکي از امور شش گانه را انتخاب نمايد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104