سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
موتوري معامله شده، ولي بهاي آن روشن نشده، مقداري پول خريدار پرداخته، اينک مي بيند نه بهاي آن، نه زمان تحويل معلوم است، و بر آن است موتور را پس بگيرد، آيا جز پول پرداخت شده چيزي حق دارد درخواست کند؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
موتوري معامله شده، ولي بهاي آن روشن نشده، مقداري پول خريدار پرداخته، اينک مي بيند نه بهاي آن، نه زمان تحويل معلوم است، و بر آن است موتور را پس بگيرد، آيا جز پول پرداخت شده چيزي حق دارد درخواست کند؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104