سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
براي تهيه لوازم مسابقه مثل توپ و جايزه، آيا جايز است برگزار کنندگان از بازيکنان پول دريافت کنيد؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
براي تهيه لوازم مسابقه مثل توپ و جايزه، آيا جايز است برگزار کنندگان از بازيکنان پول دريافت کنيد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104