سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
در منطقه ما (ايالت سر حد شمالي پاکستان) برادران با خواهران مصالحه مي کنند و مقداري پول از برادران دريافت مي کنند و دست از ارث پدري بر مي دارند و ميراث را برادران بين خودشان تقسيم مي کنند و خواهران حق ندارند از ارث چيزي مطالبه کنند اين رسم از قديم رايج بوده است آيا چنين مصالحه اي صورت شرعي دارد؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
در منطقه ما (ايالت سر حد شمالي پاکستان) برادران با خواهران مصالحه مي کنند و مقداري پول از برادران دريافت مي کنند و دست از ارث پدري بر مي دارند و ميراث را برادران بين خودشان تقسيم مي کنند و خواهران حق ندارند از ارث چيزي مطالبه کنند اين رسم از قديم رايج بوده است آيا چنين مصالحه اي صورت شرعي دارد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104