سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
آيا ولي و قيم به نيابت از صغار مي توانند مطالبه قصاص نمايند؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
دوشنبه 02 بهمن 1396

استفتاء روز

سؤال:
آيا ولي و قيم به نيابت از صغار مي توانند مطالبه قصاص نمايند؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104