سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
جاسوساني که اطلاعات نظامي يا غير نظامي کشور اسلامي را با علم و آگاهي، در اختيار دشمن مي گذارند و در اين رابطه گاهي در کشورهاي بيگانه آموزشهايي ديده اند و در مقابل آن مبلغي هم دريافت مي کنند و يا بدون پاداش اين کار را انجام مي دهند چه حکمي دارند، آيا محاربند؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
چهارشنبه 02 اسفند 1396

استفتاء روز

سؤال:
جاسوساني که اطلاعات نظامي يا غير نظامي کشور اسلامي را با علم و آگاهي، در اختيار دشمن مي گذارند و در اين رابطه گاهي در کشورهاي بيگانه آموزشهايي ديده اند و در مقابل آن مبلغي هم دريافت مي کنند و يا بدون پاداش اين کار را انجام مي دهند چه حکمي دارند، آيا محاربند؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104