سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
شخصي در اثر سوختگي به بيمارستان منتقل مي شود و پزشک معالج در انجام معالجه کوتاهي مي کند و شخص مصدوم فوت مي نمايد، پزشک قانوني اعلام مي کند: ميزان سوختگي به حدي بوده است که در نهايت منجر به فوت مي شده، اما سهل انگاري پزشک، باعث گرديده که بيمار زودتر فوت کند، آيا در اين فرض مسؤوليتي متوجه پزشک مي باشد؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
شخصي در اثر سوختگي به بيمارستان منتقل مي شود و پزشک معالج در انجام معالجه کوتاهي مي کند و شخص مصدوم فوت مي نمايد، پزشک قانوني اعلام مي کند: ميزان سوختگي به حدي بوده است که در نهايت منجر به فوت مي شده، اما سهل انگاري پزشک، باعث گرديده که بيمار زودتر فوت کند، آيا در اين فرض مسؤوليتي متوجه پزشک مي باشد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104