سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
چنانچه جنايتي بر شخصي وارد شود و علاوه بر جراحات وارده و شکستگي استخوان، در همان عضو در صدي هم نقص عضو ايجاد گردد - البته اين نقص عضو مربوط به شکستگي استخوان و... مي تواند باشد ؤ آيا در اين گونه مسائل فقط ديه جراحت وارده و شکستگي استخوان را بايد گرفت يا براي آن نقص عضو هم بايد ديه ديگري در نظر گرفت؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
چنانچه جنايتي بر شخصي وارد شود و علاوه بر جراحات وارده و شکستگي استخوان، در همان عضو در صدي هم نقص عضو ايجاد گردد - البته اين نقص عضو مربوط به شکستگي استخوان و... مي تواند باشد ؤ آيا در اين گونه مسائل فقط ديه جراحت وارده و شکستگي استخوان را بايد گرفت يا براي آن نقص عضو هم بايد ديه ديگري در نظر گرفت؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104