سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
شخصي شش پسر و شش دختر دارد و به دخترها هنگام ازدواج جهيزيه لازم داده ولي به پسرها چيزي نداده است آيا جايز است آنچه از اموالش باقي مانده است همه را به عنوان هبه بين پسرها تقسيم کند؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
شخصي شش پسر و شش دختر دارد و به دخترها هنگام ازدواج جهيزيه لازم داده ولي به پسرها چيزي نداده است آيا جايز است آنچه از اموالش باقي مانده است همه را به عنوان هبه بين پسرها تقسيم کند؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104