سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
دختري که شوهر کرده ولي با شوهر توافق ندارد و حقوق و نفقه چون تصرف ننموده نمي دهد آيا نفقه و چيز ديگري به آن دختر شرعا بدهکار مي باشد يا خير؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
دختري که شوهر کرده ولي با شوهر توافق ندارد و حقوق و نفقه چون تصرف ننموده نمي دهد آيا نفقه و چيز ديگري به آن دختر شرعا بدهکار مي باشد يا خير؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104