سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
در سال گذشته تاريخ 74/3/7 در نجف آباد اصفهان با شخصي دو هزار جفت تخت لاستيکي معامله کردم از قرار هر جفت تخت لاستيکي به مبلغ 115 تومان، 115 هزار تومان نقد داده ايم و قرار شد هر موقع هزار دومي تمام شد 115 هزار تومان دومي را بپردازيم در همين تاريخ 300 جفت تخت تحويل گرفتم 700 جفت نزد فروشنده است به بنده تلفن کرده در حال حاضر تخت شده هر جفت 250 تومان بفرمائيد آيا حق گرفتن چنين مبلغي را دارد؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
در سال گذشته تاريخ 74/3/7 در نجف آباد اصفهان با شخصي دو هزار جفت تخت لاستيکي معامله کردم از قرار هر جفت تخت لاستيکي به مبلغ 115 تومان، 115 هزار تومان نقد داده ايم و قرار شد هر موقع هزار دومي تمام شد 115 هزار تومان دومي را بپردازيم در همين تاريخ 300 جفت تخت تحويل گرفتم 700 جفت نزد فروشنده است به بنده تلفن کرده در حال حاضر تخت شده هر جفت 250 تومان بفرمائيد آيا حق گرفتن چنين مبلغي را دارد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104