سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
شوهر ادعا مي کند که همسرش مهر يا حق زحمت خود را به وي بخشيده است و همسر منکر بخشش مي باشد، حرف کدام يک مقدم است؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
شوهر ادعا مي کند که همسرش مهر يا حق زحمت خود را به وي بخشيده است و همسر منکر بخشش مي باشد، حرف کدام يک مقدم است؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104