سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
اگر واسطه اي طرفين را براي گناه به هم معرفي کرد لکن عمل زنا يا لواط به هردليل به عنف محقق شد،حکم قوادي جاري مي شود؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
اگر واسطه اي طرفين را براي گناه به هم معرفي کرد لکن عمل زنا يا لواط به هردليل به عنف محقق شد،حکم قوادي جاري مي شود؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104