سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
شخصي در اثر بي احتياطي به عابر پياده برخورد کرده است که در اثر آن پاي عابر شکسته و در بيمارستان بستري گرديده و پس از 20 روز فوت مي کند. اولياء دم به عنوان قانون قتل غير عمد از راننده شکايت مي کنند و دادگاه براي تعيين سبب مرگ، پرونده را به پزشکي قانوني ارجاع نموده و پزشکي قانوني به اين شرح اعلام نظر مي کند: «اگرچه جسد توسط پزشکي قانوني معاينه و کالبد گشايي نشده و تعيين علت دقيق مرگ دشوار است و لکن به نظر اعضاي کميسيون، تصادف و آسيب وارده در زمينه کهولت و بيماري ديابت، موجب تشديد عوارض و تسريع در مرگ شده است، ميزان دخالت تصادف در حدوث مرگ حدود ده در صد (10 در صد)است».
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
شخصي در اثر بي احتياطي به عابر پياده برخورد کرده است که در اثر آن پاي عابر شکسته و در بيمارستان بستري گرديده و پس از 20 روز فوت مي کند. اولياء دم به عنوان قانون قتل غير عمد از راننده شکايت مي کنند و دادگاه براي تعيين سبب مرگ، پرونده را به پزشکي قانوني ارجاع نموده و پزشکي قانوني به اين شرح اعلام نظر مي کند: «اگرچه جسد توسط پزشکي قانوني معاينه و کالبد گشايي نشده و تعيين علت دقيق مرگ دشوار است و لکن به نظر اعضاي کميسيون، تصادف و آسيب وارده در زمينه کهولت و بيماري ديابت، موجب تشديد عوارض و تسريع در مرگ شده است، ميزان دخالت تصادف در حدوث مرگ حدود ده در صد (10 در صد)است».
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104