سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
در عيوب موجب فسخ نکاح اگر عيب از جانب مرد باشد و زن قبل از دخول نکاح را فسخ نمايد آيا نصف مهريه به زن تعلق مي گيرد يا خير؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
در عيوب موجب فسخ نکاح اگر عيب از جانب مرد باشد و زن قبل از دخول نکاح را فسخ نمايد آيا نصف مهريه به زن تعلق مي گيرد يا خير؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104