سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
آيا مالکيت هاي فکري و حقوق فرهنگي و هنري از مقوله مال است؟ آيا احکام مال را دارد؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
آيا مالکيت هاي فکري و حقوق فرهنگي و هنري از مقوله مال است؟ آيا احکام مال را دارد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104