سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
اينجانب مدتي است که امام جماعت مسجد جامع و مدرس بعضي از دروس مدرسه علميه امام صادق(ع) مي باشم . و از اينکه افراد زيادي در اين شهر به نام اهل حق وجود دارند و مدتي است که روي آنها کار تبليغي فرهنگي داريم و بحمد الله تا اندازه اي مؤثر بوده اکنون غرض از تصديع اگر مانع شرعي ندارد و از ادله شرعيه مي شود استفاده نمود که ما بتوانيم رابطه خود را با آنها نزديک و رفت و آمد داشته باشيم و لازم به تذکر است که رفت و آمد ملازم با خوردن اغذيه دست پخت آنها مي باشد، اکنون جهت جلب قلوب آنها که اکثراً خودشان هم محتويات مرام خود را نمي فهمند و فقط تابع روش پدران خود بوده اند و هستند و يک عده بنام سادات (آنهم سادات امري) و بزرگانشان که بواسطه اخبار غلو به اشتباه افتاده اند و مردم را به اشتباه مي اندازند. اگر مانعي ندارد و مي شود روابط را به طريقي که ذکر شد نزديک نمائيم، دستور، دستور شما بزرگان دين و متخصصين عالي مقام اسلام است، و الامر اليکم. مخفي نماند که ما يقين داريم که حکم اسلام بر آنها بار نمي شود گرچه در گفتار و نوشته هاي خود، خود را از غلات جدا مي دانند ولي يک نوع تناسخ بخصوص بعنوان دون بدون شدن قائل و علي عليه السلام را ذات خدا و سلطان اسحاق را جامه علي بلکه تکميل تر از علي مي دانند، که اگر بخواهيم در باره عقائد آنها بنويسيم خود يک کتاب مي شود؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
اينجانب مدتي است که امام جماعت مسجد جامع و مدرس بعضي از دروس مدرسه علميه امام صادق(ع) مي باشم . و از اينکه افراد زيادي در اين شهر به نام اهل حق وجود دارند و مدتي است که روي آنها کار تبليغي فرهنگي داريم و بحمد الله تا اندازه اي مؤثر بوده اکنون غرض از تصديع اگر مانع شرعي ندارد و از ادله شرعيه مي شود استفاده نمود که ما بتوانيم رابطه خود را با آنها نزديک و رفت و آمد داشته باشيم و لازم به تذکر است که رفت و آمد ملازم با خوردن اغذيه دست پخت آنها مي باشد، اکنون جهت جلب قلوب آنها که اکثراً خودشان هم محتويات مرام خود را نمي فهمند و فقط تابع روش پدران خود بوده اند و هستند و يک عده بنام سادات (آنهم سادات امري) و بزرگانشان که بواسطه اخبار غلو به اشتباه افتاده اند و مردم را به اشتباه مي اندازند. اگر مانعي ندارد و مي شود روابط را به طريقي که ذکر شد نزديک نمائيم، دستور، دستور شما بزرگان دين و متخصصين عالي مقام اسلام است، و الامر اليکم. مخفي نماند که ما يقين داريم که حکم اسلام بر آنها بار نمي شود گرچه در گفتار و نوشته هاي خود، خود را از غلات جدا مي دانند ولي يک نوع تناسخ بخصوص بعنوان دون بدون شدن قائل و علي عليه السلام را ذات خدا و سلطان اسحاق را جامه علي بلکه تکميل تر از علي مي دانند، که اگر بخواهيم در باره عقائد آنها بنويسيم خود يک کتاب مي شود؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104