سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
بعد از حکم قاضي به انفاق پدر نسبت به فرزندان، اگر پدر انفاق ننمود، آيا مي توان از او مقدار خرج شده را از باب نفقه گرفت يا چون امر به استدانه نبوده، نمي شود وصول کرد، حتي اگر خرج کننده برايش مشکل و در مشقت قرار گرفته باشد؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
بعد از حکم قاضي به انفاق پدر نسبت به فرزندان، اگر پدر انفاق ننمود، آيا مي توان از او مقدار خرج شده را از باب نفقه گرفت يا چون امر به استدانه نبوده، نمي شود وصول کرد، حتي اگر خرج کننده برايش مشکل و در مشقت قرار گرفته باشد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104