سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
از حضور حضرت مستطاب عالي استدعا دارد بيان فرمائيد قاعده تغليظ در خصوص ديه قتل شبه عمد در ماه هاي حرام نسبت به مواردي که جرح در خارج ماه حرام و قتل در ماه حرام و يا جرح داخل ماه حرام و قتل بعد از ماه حرام محقق بشود تسري دارد يا خير؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
از حضور حضرت مستطاب عالي استدعا دارد بيان فرمائيد قاعده تغليظ در خصوص ديه قتل شبه عمد در ماه هاي حرام نسبت به مواردي که جرح در خارج ماه حرام و قتل در ماه حرام و يا جرح داخل ماه حرام و قتل بعد از ماه حرام محقق بشود تسري دارد يا خير؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104