سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
پدر اينجانب در زمانهاي قديم زميني را به مساحت چهل متر مربع (به عرض يک متر به طول چهل متر) براي توسعه مسجد محل، واقع در شهرستان زنجان واگذار نموده است، اما در زمان طاغوت، مسجد مزبور را براي احداث خيابان تخريب کرده اند به طوري که هم اکنون اثري از مسجد نيست، حال با توجه به اينکه مسجد خراب شده و زمين مزبور هم وقفي نبوده، آيا شرعا ما حق داريم در آن تصرف کنيم يا خير؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
پدر اينجانب در زمانهاي قديم زميني را به مساحت چهل متر مربع (به عرض يک متر به طول چهل متر) براي توسعه مسجد محل، واقع در شهرستان زنجان واگذار نموده است، اما در زمان طاغوت، مسجد مزبور را براي احداث خيابان تخريب کرده اند به طوري که هم اکنون اثري از مسجد نيست، حال با توجه به اينکه مسجد خراب شده و زمين مزبور هم وقفي نبوده، آيا شرعا ما حق داريم در آن تصرف کنيم يا خير؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104