سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
آيا براي گرفتن اقرار از عيال متهم، مي توان آن را به شدت مضروب کرد؟ و چنانچه مضروبه به حال اغما بيفتد و ضارب آن را از بالا به پايين بيندازد که منجر به فوت او گردد، حکم ضارب چيست؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
آيا براي گرفتن اقرار از عيال متهم، مي توان آن را به شدت مضروب کرد؟ و چنانچه مضروبه به حال اغما بيفتد و ضارب آن را از بالا به پايين بيندازد که منجر به فوت او گردد، حکم ضارب چيست؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104