سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
شخصي فوت نموده و مدرکي از او با امضاي خود و چند شهود بر مديون بودنش در سابق در دست است ولي نزديک فوتش اقرار جديدي به دينش نکرده آيا بايد از مالش قرض او ادا شود يا نه و احتياج به قسم دارد يا نه.
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
شخصي فوت نموده و مدرکي از او با امضاي خود و چند شهود بر مديون بودنش در سابق در دست است ولي نزديک فوتش اقرار جديدي به دينش نکرده آيا بايد از مالش قرض او ادا شود يا نه و احتياج به قسم دارد يا نه.
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104