سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

» خبرها
خطا
ميهمان شما به اين قسمت از سايت دسترسي نداريد.

موضوعات سايت

تاریخ امروز
جمعه 17 اردیبهشت 1395

استفتاء روز

سؤال:
شخصي با زني نزاع کرده و در حال نزاع با ضرب بيل چشم زن را از حدقه ناقص نموده چون تشکيل آبادي منحصر به اين دو خانوار است هيچ گونه شاهد موجود نيست فقط به وسيله پاسگاه محل، مضروبه حمل به بيمارستان شده بعد از افاقه از اغما و بهبودي جراحت، مدعي، براي اثبات مدعاي خود قسم ياد کرده، توضيح اين که چشم مشار اليها از بيخ کنده شده و جاني فقط در مقابل ديه از عوض جنايت تسليم شده و تنها عيال جاني اظهار داشته که شوهرم نزاع مي کرد، آيا با اين شرائط، جاني قصاص مي شود يا نه؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104