سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

» خبرها
خطا
ميهمان شما به اين قسمت از سايت دسترسي نداريد.

موضوعات سايت

تاریخ امروز
پنجشنبه 26 مرداد 1396

استفتاء روز

سؤال:
اگر فرد «الف» از فرد «ب» شراب يا مايع مسکر ديگري سرقت نمايد، حکم شرع (ضمان، حد، شرعي و...) را در هر يک از حالات زير بيان فرماييد: الف. فرد «الف» مسيحي و فرد «ب» مسيحي باشد.(مراد از مسيحي، من يستحل الخمر مي باشد). ب. فرد «الف» مسلمان و فرد «ب» مسلمان باشد. ج. فرد «الف» مسيحي و فرد «ب» مسلمان باشد. د. فرد «الف» مسلمان و فرد «ب» مسيحي باشد.
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104