سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

» مطالب براي آبان 1390 سال
انتشار کتاب «پرسمان فقهی قضایی (6)» 14 آبان 1390
کتاب «پرسمان فقهی قضایی(6)» ـ پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های حقوقی محاکم  (جلد 3) منتشر شد.

موضوعات سايت

تاریخ امروز
چهارشنبه 02 اسفند 1396

استفتاء روز

سؤال:
در ازدواج موقت مثلاً اگر طرفين بيرون از منزل با هم ديده شوند براي اثبات اين که صيغه خوانده شده مراجعه به پدر دختر کافي است يا حتماً بايد مانند ازدواج دائم ثبت شده باشد؟ در مورد بيوه ها و غيره چگونه ثابت مي شود که بين طرفين صيغه خوانده شده تا برادران بسيج و يا آمر به معروف و ناهي از منکر مطمئن شوند که فسادي در ميان نيست؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104