سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

» مطالب براي دي 1390 سال
انتشار کتاب «پرسمان فقهی قضایی (7)» 13 دی 1390
جدیدترین اثر مکتوب مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا منتشر شد.

موضوعات سايت

تاریخ امروز
چهارشنبه 22 آذر 1396

استفتاء روز

سؤال:
همان گونه که مستحضر هستيد از برخي روايات برمي آيد حضرت علي (ع) در بعضي از موارد روش هايي را براي گرفتن اعتراف و اقرار از متهم به کار مي برده اند که ممکن است تحصيل دليل از طريق نوعي تهديد يا اغفال به نظر رسد. مثلاًمرحوم کليني (ره) در جلد 7 از کتاب شريف الکافي (ص 425 تا 427) نقل مي کند که زني، عليه زن ديگر اتهام عمل منافي عفت را مطرح کرده بود و حضرت علي (ع) به شاهد مي فرمايند اتهام زننده از ادعاي خود برگشته است، حال اگر تو حقيقت را نگويي با اين شمشير گردنت را خواهم زد. شاهد حقيقت ما جرا و توطئه اتهام زننده عليه متهم را فاش مي کند. و يا اين که در همان جلد روايت ديگري را نقل مي کند (ص 371 و 372، کتاب الديات، باب النوادر، حديث شريف هشتم) که مرگ مشکوکي رخ داده بود ولي متهمان مدعي بودند که مرگ طبيعي بوده است. أميرالمؤمنين سلام الله تعالي عليه تصميم مي گيرد جداگانه از متهمين تحقيق نمايد. به حضار مي فرمايد: هرگاه من تکبير گفتم شما نيز تکبير بگوييد. آن گاه از اولين متهم تحقيق مي کند و او ادعاي مرگ طبيعي را تکرار مي کند. حضرت علي (ع) تکبير مي گويد و به دنبال ايشان، حاضران تکبير مي گويند. ديگر متهم ها با شنيدن صداي تکبير، گمان مي کنند که ما جراي قتل فاش شده است. لذا هنگام بازجويي به ما جراي قتل اعتراف مي کنند. و نيز در همان کتاب شريف (در ص 287 و 288، کتاب الديات، باب الرجل يمسک الرجل فيقتله آخر، حديث سوم) مي فرمايد دو نفر متهم به کشتن فردي بودند. امير مؤمنان (ع) به يکي از آن ها اشاره مي کند و دستور مي دهد گردن او را بزنند و او به تصور اين که دستور امام واقعي است و هم اکنون کشته خواهد شد به معاونت و همکاري در قتل اعتراف مي کند و متهم ديگر نيز به جريان قتل اقرار مي کند و... . به علاوه برخي از فقهاي عظام (کثر الله تعالي أمثالهم) در بحث حد سرقت پذيرفته اند اگر متهمي در اثر ضرب، به سرقت اقرار کند و مال مسروقه را نيز برگرداند اقرارش داراي اثر و ارزش اثباتي است و با وجود ديگر شرايط، دست سارق قطع مي شود. (النهاية و نکتها، محمد بن الحسن الطوسي و جعفر بن الحسن الحلي، ح 3، ص 329، ط مؤسسة النشر الاسلامي، و نيز الجامع للشرائع، يحيي بن سعيد الحلي، ص 561، ط مؤسسة سيد الشهداء (ع) ). اکنون مستدعي است با توجه به مطالب فوق الذکر در مورد تحصيل دليل از طريق سؤال هاي تلقيني يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم بفرماييد: 1. اگر متهمي در اثر سؤالاتي تلقيني يا اغفال يا اکراه و اجبار، اقرار به جرم کند آيا چنين اقراري فاقد اثر و ارزش اثباتي است يا اين که داراي اثر و ارزش اثباتي مي باشد؟ 2. در هر صورت آيا طرح کننده سؤال هاي تلقيني يا اغفال کننده يا اکراه و اجبار کننده، مرتکب عمل خلاف شرع مقدس شده و مستحق مجازات مي باشند؟ 3. در مورد ارزش اثباتي چنين اقراري آيا بين صورتي که چنين اقراري موجب علم و اقناع وجداني شود با صورتي که موجب علم و اقناع وجداني نشود تفاوتي وجود دارد؟ 4. در مورد ارزش اثباتي چنين اقراري آيا بين حقوق الناس و حقوق الله تعالي تفاوتي هست؟ (که در حقوق الناس داراي اثر اثباتي باشد و در حقوق الله نباشد). 5. در صورتي که چنين اقراري ارزش اثباتي نداشته باشد آيا در عداد امارات و قراين قرارمي گيرد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104