سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

» مطالب براي اسفند 1394 سال
انتشار کتاب «شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود جلد دوم)» 18 اسفند 1394
کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) - حدود جلد دوم منتشر شد.

انتشار کتاب «شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود جلد اول)» 2 اسفند 1394
کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) - حدود جلد نخست منتشر شد.

موضوعات سايت

تاریخ امروز
چهارشنبه 02 اسفند 1396

استفتاء روز

سؤال:
شخصي زوجه اش را طلاق داده و بعد از مدتي، زوجه مطلقه او شوهر مي کند و فرزندي را هم که داشته اند با خود به خانه شوهر دوم مي برد، بعد از ازدواج با شوهر دوم، حق حضانت او ساقط مي شود و در صورتي که پدر بچه بگويد مي خواهم فرزندم را ببرم آيا تا چندي که عملا نبرده، مي شود بابت نفقه فرزند چيزي از پدرش گرفت يا خير؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104