سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
واقف زميني را وقف نموده و متولي شرعي را اکبر اولاد ذکور خود قرار داده نسلا بعد نسل و عوائد آن صرف عزاداري حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام در ايام محرم بشود دراين صورت متولي مي تواند حق التوليه خود را در مقابل گرفتن پولي براي هميشه به يکي از اقارب خود غير از اولاد واقف انتقال دهد يا نه که توليت آن با شخص دوم باشد و متولي اول حق نداشته باشد.
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
واقف زميني را وقف نموده و متولي شرعي را اکبر اولاد ذکور خود قرار داده نسلا بعد نسل و عوائد آن صرف عزاداري حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام در ايام محرم بشود دراين صورت متولي مي تواند حق التوليه خود را در مقابل گرفتن پولي براي هميشه به يکي از اقارب خود غير از اولاد واقف انتقال دهد يا نه که توليت آن با شخص دوم باشد و متولي اول حق نداشته باشد.
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104