سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
به پيوست استفتاء اخير اينجانب و پاسخ جنابعالي ارسال مي گردد. به استحضار مي رساند پاسخ رافع حاجت اينجانب نبود و در حقيقت سؤال حقير اين است با توجه به شرايطي که در استفتاء ذکر کردم اگر بر خورد ضرر داري پيش بيايد آيا ديه بر ورزشکار لازم مي گردد يا صرف علم به احتمال وقوع اين امر از هر دو طرف باعث سقوط آن مي گردد. خواهشمند است تکليف شرعي اينجانب را روشن فرمائيد.
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
به پيوست استفتاء اخير اينجانب و پاسخ جنابعالي ارسال مي گردد. به استحضار مي رساند پاسخ رافع حاجت اينجانب نبود و در حقيقت سؤال حقير اين است با توجه به شرايطي که در استفتاء ذکر کردم اگر بر خورد ضرر داري پيش بيايد آيا ديه بر ورزشکار لازم مي گردد يا صرف علم به احتمال وقوع اين امر از هر دو طرف باعث سقوط آن مي گردد. خواهشمند است تکليف شرعي اينجانب را روشن فرمائيد.
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104