سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
در خصوص مواردي که مشترک بين حق الله و حق الناس است و مدعي مطالبه حد و تعزير نمي کند و فقط مالش را مي خواهد يا با قوه قهريه به مالش رسيده است آيا از جهت ردع از منکر مي توان حکم به حد يا تعزير کرد يا نه؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
در خصوص مواردي که مشترک بين حق الله و حق الناس است و مدعي مطالبه حد و تعزير نمي کند و فقط مالش را مي خواهد يا با قوه قهريه به مالش رسيده است آيا از جهت ردع از منکر مي توان حکم به حد يا تعزير کرد يا نه؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104