سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
طلا و لباسي که شوهر مي خرد يا هدآيايي نيز از سوي بستگان شوهر آورده مي شود، هنگام اختلاف روشن نيست از آن کيست، چه بايد کرد؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
طلا و لباسي که شوهر مي خرد يا هدآيايي نيز از سوي بستگان شوهر آورده مي شود، هنگام اختلاف روشن نيست از آن کيست، چه بايد کرد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104