سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
زن شوهر داري به خاطر زنا محکوم به رجم شده است. اگر شوهر او قبل از اجراي حکم، وي را طلاق دهد، آيا طلاق به منزله رضايت نسبت به او تلقي و باعث جلوگيري از اجراي حد خواهد بود؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
زن شوهر داري به خاطر زنا محکوم به رجم شده است. اگر شوهر او قبل از اجراي حکم، وي را طلاق دهد، آيا طلاق به منزله رضايت نسبت به او تلقي و باعث جلوگيري از اجراي حد خواهد بود؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104