سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
در چه سني اهداي کليه جايز است، آيا براي انسان غير بالغ در صورتي که ولي او اجازه دهد اين کار جايز است؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
در چه سني اهداي کليه جايز است، آيا براي انسان غير بالغ در صورتي که ولي او اجازه دهد اين کار جايز است؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104