سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
اگر مريضي به خاطر ضعف و ناراحتي اعضاي مهم بدنش، مثل قلب در حال مرگ باشد و از طرفي جسد مرده اي نيز در اختيار باشد، آيا جايز است که عضو مورد نظر را از بدن ميت برداريم و به بدن شخص مريض پيوند بزنيم؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
اگر مريضي به خاطر ضعف و ناراحتي اعضاي مهم بدنش، مثل قلب در حال مرگ باشد و از طرفي جسد مرده اي نيز در اختيار باشد، آيا جايز است که عضو مورد نظر را از بدن ميت برداريم و به بدن شخص مريض پيوند بزنيم؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104