سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
مرسوم است که در مذاکرات مقدماتي بين خانواده زوجين درباره مهريه و ساير شروط، توافق هايي مي شود، ليکن در موقع اجراي صيغه عقد نکاح و ثبت قباله ازدواج احيانا در آن شروط، از جمله در نوع و مقدار مهريه تغييراتي داده مي شود، استدعا دارد نظر حضرت عالي را در اين که آيا يکي از طرفين مي تواند با عدول از مندرجات عقد و شروط ضمن عقد، به استناد مذاکرات قبلي -که ممکن است در نوشته اي عادي منعکس شده باشد- ادعاي جديدي بنمايد؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
مرسوم است که در مذاکرات مقدماتي بين خانواده زوجين درباره مهريه و ساير شروط، توافق هايي مي شود، ليکن در موقع اجراي صيغه عقد نکاح و ثبت قباله ازدواج احيانا در آن شروط، از جمله در نوع و مقدار مهريه تغييراتي داده مي شود، استدعا دارد نظر حضرت عالي را در اين که آيا يکي از طرفين مي تواند با عدول از مندرجات عقد و شروط ضمن عقد، به استناد مذاکرات قبلي -که ممکن است در نوشته اي عادي منعکس شده باشد- ادعاي جديدي بنمايد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104