سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
دکترها به مادري دارويي را داده اند که بخورد تا بچه اش سالم بماند و سقط نشود، آيا زن مي تواند به منظور سقط جنين دارو را استفاده نکند؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
دکترها به مادري دارويي را داده اند که بخورد تا بچه اش سالم بماند و سقط نشود، آيا زن مي تواند به منظور سقط جنين دارو را استفاده نکند؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104