سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
همان طوري که علم قاضي براي او در مقام قضا حجت مي باشد، آيا اطمينان او هم حکم علم را دارد و قاضي بر اساس آن مي تواند حکم کند؟وآيافرقي در اين جهت بين اطمينان حاصل از استفاضه (در مثل انساب و اوقاف و مناکح) و[اطمينان در ] ساير موارد هست يا خير؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
همان طوري که علم قاضي براي او در مقام قضا حجت مي باشد، آيا اطمينان او هم حکم علم را دارد و قاضي بر اساس آن مي تواند حکم کند؟وآيافرقي در اين جهت بين اطمينان حاصل از استفاضه (در مثل انساب و اوقاف و مناکح) و[اطمينان در ] ساير موارد هست يا خير؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104