سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
آيا در طلاق حامل، لازم است آثار حمل ظاهر شده باشد يا با علم به حمل، کفايت مي کند، اگرچه آثار حمل ظاهر نشده باشد؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
آيا در طلاق حامل، لازم است آثار حمل ظاهر شده باشد يا با علم به حمل، کفايت مي کند، اگرچه آثار حمل ظاهر نشده باشد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104