سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
زمين هاي اطراف ده که چراگاه گوسفندان است آيا تنها مال مالکين ده است که جهت تعليف گوسفندان اجاره بدهند و يا چون آب ريز ده است همه ساکنين آن قريه مي توانند در آن تصرفاتي بنمايند يعني جهت استفاده از کتيرا که اهميت دارد اجاره بدهند.
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
زمين هاي اطراف ده که چراگاه گوسفندان است آيا تنها مال مالکين ده است که جهت تعليف گوسفندان اجاره بدهند و يا چون آب ريز ده است همه ساکنين آن قريه مي توانند در آن تصرفاتي بنمايند يعني جهت استفاده از کتيرا که اهميت دارد اجاره بدهند.
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104